Disponibil: la comandă
Vă interesează acest produs? Doriți să aflați prețul, sau caracteristici suplimentare? Apelați la specialiștii noștri!


Compoziţie
AVI IB H120 conţine tulpina Massachusetts H120 a virusului Bronşitei Infecţioase în formă vie liofilizată.
Ouăle embrionate de găină, utilizate în producţia de vaccin sunt obţinute din efectivele de păsări libere de  agenţi patogeni (SPF).

Indicaţii
Pentru imunizarea activă a puilor sănătoşi contra Bronşitei Infecţioase.
Vaccinul poate fi folosit pentru vaccinarea primară sau repetată a broilerilor, puilor şi găinilor.

Administrare si dozare
Vaccinarea primară trebuie efectuată pe cale oculară (prin picurare  în ochi) cu soluţie de  AVI IB H120 de la vîrsta de 4 zile.
Vaccinarea repetată se recomandă cu 3-4 săptămîni mai tîrziu în apă de băut.
Vaccinarea repetată a găinilor se recomandă la vîrsta de 10-12 săptămîni.

Calea oculară de administrare (prin picurare  în ochi)
Vaccinul liofilizat se reconstituie în apă sterilă distilată în proporţie de 1 000 doze la 30 ml.
Pentru prepararea soluţiei se va folosi seringă şi ac sterile.
Înclinaţi capul păsării şi picuraţi o picătură de vaccin în ochi.
Înainte de a elibera pasărea, asiguraţi-vă că vaccinul s-a răspîndit bine pe suprafaţa ochiului.

Calea de administrare prin aerosoli
Folosiţi apă sterilă distilată şi reconstituiţi vaccinul după cum s-a descris mai sus pentru administrarea pe calea oculară.
De preferinţă se va folosi un pulverizator ce lucrează sub presiune constantă.
Folosiţi dimensiunea corespunzătoare a duzei (urmînd instrucţiunile producătorului) pentru a produce picături mari.
Consumul de apă oscilează de la 0.2 la 0.3 litri pentru 1 000 de pui cu vîrsta de o zi plasaţi în cutie, de la 0.5 la 1 litru pentru 1 000 păsări în spaţiu liber.
Volumul poate varia în funcţie de condiţiile climaterice.
După vaccinare penajul va fi uşor umed.
Efectuaţi vaccinarea în cea mai rece parte a zilei.
Deconectaţi sistemul de încălzire şi ventilare.
Adunaţi păsările în cîrd sau în cutii.
Faceţi lumina mai încet şi efectuaţi pulverizarea la o distanţă de 20-30 cm deasupra păsărilor.
Repetaţi pulverizarea.
Lăsaţi păsările în linişte pentru cel puţin 15 minute după vaccinare.
Conectaţi sistemul de ventilare şi încălzire.

Calea de administrare cu apă de băut
Nu folosiţi dezinfectanţi în apa de băut cu 48 ore înainte şi 24 ore după vaccinare.
În cazul folosirii pompei cu clor, deconectaţi-o pentru aceeaşi perioadă de timp.
Înainte de vaccinare se vor curăţa bine rezervoarele.
Nu folosiţi dezinfectanţi.
Închideţi sistemul de furnizare a apei, ridicaţi şi eliberaţi de apă adăpătoarele.
Dieta hidrică înainte de vaccinare va varia în funcţie de condiţiile climaterice şi vîrsta puilor (în mediu 90 minute).
Pregătiţi doar cantitatea de vaccin ce va fi consumată imediat.
Pentru a pregăti soluţia şi a administra vaccinul folosiţi doar obiecte din plastic.
Pregătiţi doar volumul necesar de apă ce va fi consumat de efectivul de păsări în decurs de 2 ore.
Volumul de apă poate varia în funcţiie de antoimp şi condiţii climaterice.

3-4 săptămîini: 25-30 litri*.
Mai mult de 10 săptămîini: 40 litri*.
* Cantitatea minimă de apă la 1000 de păsări.

Ca o metodă de păstrare a acţiunii virusului şi de neutralizare a clorului, se recomandă dizolvarea a 2.5 gr de lapte praf la 1lt de apă sau 15 mg de tiosulfat de natriu la 1 lt de apă.
Nu folosiţi apa cu conţinut înalt de ioni de metal.
Disolvaţi vaccinul în apă curată, rece, lipsită de clor prin deschiderea fiolelor sub apă şi lăsînd soluţia să se limpezească timp de 10 min.
Porniţi sistemul de furnizare a apei, coborîţi liniile de adăpare şi verificaţi distribuţia apei în hală.
Cînd rezervoarul se va goli, umpleţi-l cu soluţie de lapte praf  şi lăsaţi să acţioneze timp de 10 min.
Apoi porniţi sistemul de furnizare a apei pentru a spăla resturile de vaccin din sistemul de adăpare.
Soluţia de vaccin poate fi distribuită manual, prin folosirea adăpătoarelor plastice.

Precauţii Generale
Rezultatul pozitiv poate fi obţinut numai la păsările sănătoase.
Întotdeauna rotungiţi numărul de doze prin adaos, (exemplu: 20 000 doze la 19 450 păsări). Evitaţi subdozare.
Toate păsarile din efectiv trebuiesc vaccinate concomitent. Administraţi vaccinul în timpul cel mai răcoros al zilei.
Produsul neutilizat sau  deşeurile se vor arunca în locuri special amenajate.
Păstrarea şi folosirea neadecvată a preparatului poate duce la diminuarea eficacităţii vaccinului.

Reacţii adverse
Rareori pot apărea simptome respiratorii benigne după 4-6 zile de la vaccinare, dar care dispar în cîteva zile.

Mod de păstrare
A se păstra la temperaturi  de la +2 °C pîna la +8 °C.
A se proteja de lumina directă a zilei.

MOD DE PREZENTARE
Cutii cu 20 de fiole a cîte 1 000 de doze
Cutii cu 20 de fiole a cîte 2 500 de doze.

Specificații principale
Producator Laprovet
Forma farmaceutică: Vaccin viu liofilizat
Specii țintă: Găini
Compoziţie chimică
Substanța activă: Tulpina Massachusetts H120 a virusului Bronşitei infecţioase aviare