Disponibil: la comandă
Vă interesează acest produs? Doriți să aflați prețul, sau caracteristici suplimentare? Apelați la specialiștii noștri!

O doză de vaccin conţine:
Substanţe active:
Paramyxovirus pseudopestis avium (La Sota, SL 93) min. 106,0 EID50,   max. 108,0 EID50.

Excipienţi: Liofilizat pentru prepararea suspensiei

INDICAŢII
Vaccinarea activă a păsărilor de la vîrsta de 14 zile împotriva bolii Newcastle. Startul imunităţii la păsările vaccinate  apare în decurs de 14 zile. Imunitatea persistă pînă la sfîrşitul perioadei de îngrăşare la broileri, iar păsările domestice trebuie re-vaccinate peste 4 săptămîni şi cu 2 săptămîni înainte de perioada de ouat. După re-vaccinare imunitatea persistă  în decurs de 3-5 săptămîni. Se recomandă re-vaccinarea găinilor ouătoare în baza rezultatelor  testelor serologice.

CONTRAINDICAŢII
Nu se recomandă vaccinarea păsărilor cu simptome de maladie şi păsărilor mai mici de 14 zile.

REACŢII ADVERSE
Nu se cunosc

SPECII ŢINTĂ
Păsări domestice.

POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) ŞI MOD DE ADMINISTRARE 
Administrare individuală:
200 doze de vaccin se dizolvă în 10 ml de soluţie pentru injecţii. Vaccinul dizolvat se va picura pe membrana oculară la fiecare pasăre în parte.
Aplicarea în masă prin pulverizare:
După reconstituire cu soluţie pentru injecţii vaccinul se administrează cu ajutorul pulverizatorului ce produce micro-stropi. 1000 doze de vaccin se reconstituie în 200 – 250 ml de soluţie pentru injecţii.
Aplicarea în masă în apă potabilă:
Vaccinul se reconstituie în cantitatea de apă potabilă care va fi consumată de pui timp de 1-2 ore după reconstituire.
În cazul vaccinării per-orale vaccinul poate fi dizolvat doar în apă rece  care nu conţine substanţe antiseptice şi dezinfectanţi. Temperatura ridicată a apei, conţinutul substanţelor antiseptice şi dezinfectanţilor în apă va reduce semnificativ eficienţa vaccinului.
Păsările domestice vor fi re-vaccinate peste o lună după prima vaccinare şi înainte de perioada de ouat la vîrsta  de 14-16 săptămîni. Găinile ouătoare se vor re-vaccina la interval de 3-5 luni, de dorit în baza testelor serologice.

RECOMANDĂRI REFERITOR LA ADMINISTRAREA CORECTĂ
Vaccinarea prin pulverizare asigură o rezistenţă mai sporită decît vaccinarea în apă de băut. Vaccinarea păsărilor de vîrsta mai mare de 14 zile se efectuează prin „pulverizare aspră” – pulverizare uniformă de asupra unui număr respectiv de păsări la distanţa de 30 – 50 cm. Micro – stropii mărunţi (înceţarea cu aerosol) cauzează inhalarea vaccinului în căile respiratorii inferioare. Vaccinarea prin pulverizare  se recomandă  doar pentru re-vaccinarea  puilor mai mari.  Ceaţa se produce  cu ajutorul  pulverizatorului amplasat de asupra păsărilor.

TIMP  DE AŞTEPTARE
Nu are.

CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra în frigider la temperaturi de la  2 pînă la 8° C.
Vaccinul nu se va expune pentru timp îndelungat la temperaturi ce depăşesc 8° C.
Termen de păstrare în ambalaj intact:  30 luni.
Termen de păstrare după reconstituire: Consum imediat.

ATENŢIONĂRI  SPECIALE 
Respectaţi măsurile de precauţie în timpul lucrului cu produsul în cauză.

După administrare, virusul lentogenic al bolii Newcastle la păsări, tulpina La Sota, SL 93 se reproduce şi se distbibuie în organismul  păsărilor vaccinate. Peste cîteva zile după vaccinare  virusul vaccinului se excretează într-o anumită măsură în  mediul înconjurător unde poate ataca alte animale susceptibile. Studiile de siguranţă au dovedit, că  virusul vaccinului este inofensiv pentru animalele-ţintă şi transmiterea altor anmale-ţintă nu-i sporeşte virulenţa şi nu provoacă semne clinice de maladie. Prin urmare, în procesul de vaccinare nu sunt necesare careva măsuri speciale de precauţie.

Informaţie privind siguranţa şi eficacitatea  vaccinului combinat cu un alt produs veterinar nu există. Prin urmare, decizia de a folosi vaccinul pînă sau după administrarea oricărui alt produs medical veterinar se va lua în dependinţă de situaţie.

Măsuri de precauţie pentru operatorul ce administrează vaccinul la păsări
În timpul vaccinării prin pulverizare evitaţi expunerea la virus şi folosiţi ochelari şi mască de protecţie.  Spălaţi şi dezinfectaţi mîinile după ce aţi finisat vaccinarea.  Spălaţi echipamentul folosit şi inactivaţi resturile de vaccin cu dezinfectant eficient sau prin dezinfecţia termică (ardere sau fierbere).

 

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DISTRUGEREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ
Deşeurile sau resturile de vaccin se vor distruge prin fierbere, incinerare sau scufundare într-un dezinfectant, aprobat pentru acest scop de autorităţile locale.

DATA, CÎND PROSPECTUL A FOST APROBAT  PENTRU ULTIMA DATĂ
Ianuarie 2019

ALTE INFORMAŢII
Doar pentru uz veterinar – a se elibera doar cu prescripţia medicului- veterinar.
Ambalaj: fiole de 3 ml sau 9 ml din sticlă hidrolitică de tip I, ce conţin 200, 500, 1000, 2500 doze de vaccin liofilizat. Fiola este închisă cu un dop de cauciuc şi capac de aliminiu.
Vaccinul este ambalat în  containere de plastic sau de carton.
În caz de apariţie a oricăror reacţii adverse, contactaţi deţinătorul certificatului de înregistrare şi/sau Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.

Ambalaj: 
1 x 200 doze, 1 x 500 doze, 1 x 1000 doze, 1 x 2 500 doze

Cutii: 
10 x 200 doze, 10 x 500 doze, 10 x 1000 doze, 10 x 2 500 doze
În interiorul fiecărui ambalaj este inclus un prospect.

Nu toate tipurile de ambalaj pot fi găsite în vînzare.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj
Se eliberează doar cu prescripţia  medicului-veterinar.

Specificații principale
Producator Bioveta
Forma farmaceutică: Vaccin viu liofilizat
Specii țintă: Păsări
Compoziţie chimică
Substanța activă: Tulpina La Sota, SL 93, Paramyxovirus pseudopestis avium